Voor wie

Je doet het zelf, maar je hoef dat niet alleen

In balans volwassen

Iedereen kan een ster zijn én mooi én populair.

Je moet je elke dag gelukkig voelen, perfect uitzien, ideale partner hebben, alleen maar leuke dingen doen en een flitsende carrière hebben.

Als je dat niet bent en hebt, dan is er wat mis met je.

Je hebt de indruk dat dit zo hoort en ernaar streven is dus ook de standaard geworden.

Druk, druk, druk

We leven in een overprikkelde 24-uurs prestatiemaatschappij, waar ‘meer is beter’, waar ‘genoeg’ lijkt niet meer te bestaan en druk zijn betekent succesvol te zijn.
Niet alleen in een fysiek leven, maar ook een digitaal leven, wordt de druk om aan alles te voldoen erg groot.

In je dagelijks leven stapelen zich dus de verantwoordelijkheden op.
Op je school, werk, thuis, binnen je relaties moet je alle ballen in de lucht houden en je kunt er niet aan ontsnappen.
Alles gaat maar door en het voelt alsof je geleefd wordt.

Game over

Je krijgt te maken met de persoonlijke of professionele tegenslagen en teleurstellingen en je merkt dat je overloopt, dat je geblokkeerd raakt. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk en spiritueel.
Je slaapt niet meer goed, krijgt huilbuien, paniekaanvallen en je voelt je niet meer verbonden met zichzelf en met anderen.
Deze innerlijke leegte jaagt je op en resulteert in het vluchten in nog meer prikkels en prestaties.

Worsteling

De worsteling tussen wie je wilt zijn, wat je wilt voelen en wie je echt bent, wat jij echt nodig hebt en wat je echt voelt kan erg pijnlijk zijn. De schaamte en angst kunnen dan enorm zijn.

Groei en Veerkracht

Het kan een opluchting zijn als er iemand is die even de tijd neemt om zonder oordeel naar je te luisteren, een veilige plek biedt, waar je niet hoeft te vechten om gezien en gehoord te worden.
Iemand, die de aandacht heeft voor jouw (levens)verhaal, denkt met je mee over de kleine en grote vragen, geeft waar nodig een frisse kijk op de situatie en helpt je weer op weg.

Begeleiding bij partnergevolgen

Een partner zijn van iemand met een psychische aandoening heeft een enorm effect op je leven: de relatie, het huishouden, de sfeer in huis, het ouderschap, de sociale contacten… Alles wordt daardoor beïnvloedt.
Je past je aan, verleg je jouw grenzen, neem je dingen over, zet je jouw behoeften opzij en je blijft rennen. Je wilt ook liever niet over spreken, omdat je je schaamt en de afwijzing van de omgeving voelt.
De eenzaamheid en overbelasting ligt daardoor heel snel op de loer.
In deze situatie, zoals dat in het boek “Samen leven met psychische klachten  beschreven staat, is er degelijk sprake van de partnergevolgen.

De partnergevolgen, waar je in dergelijke situatie te maken kunt krijgen, zijn:

Verwarring

Veel verhalen van partners beginnen met verbazing: er is iets mis, maar wat? Waarom doet hij zo? Zo kortaf, verdrietig, agressief, passief, hyper of lichtgeraakt? Waarom zegt hij niks meer of praat hij juist aan één stuk door? Dit zorgt voor verwarring en je vraagt je af: is het mijn schuld? Wat kan ik doen? Kan ik iets doen?

Gebrek aan zelfvertrouwen

Allereerst ligt schuldgevoel op de loer. Je hebt veel vragen: komt dit door mij? Wat deed ik verkeerd? Had ik zijn gedrag niet kunnen voorkomen? Waarom heb ik het niet eerder gezien?

Moedeloosheid

De situatie van je partner verbetert niet en jullie worden voor de zoveelste keer geconfronteerd met zijn aandoening, verlies je soms de moed.
Je gelooft niet meer in een oplossing. Je verliest je geestkracht, je denkkracht en de energie om te blijven werken aan verbetering van jullie situatie.

Woede

Het ene moment verlies je alle moed en hoop, het volgende moment ben je razend en gefrustreerd: vanwege de situatie, je partner, zijn ziekte, de falende behandeling. En als je niet uitkijkt ben je ook nog eens woedend op jezelf: Waarom reageer ik zo? Waarom ben ik geen moeder Teresa die alles aankan en altijd geduldig blijft? Of je wordt boos op mensen om je heen, je kinderen, je collega’s of een goedbedoelde vriend.

Verlangen te ontsnappen

Hoeveel je misschien ook van hem houdt, een leven zonder hem kan dan ineens heel aantrekkelijk lijken.

De buitenwereld draagt vaak bij aan dat gevoel: zij begrijpen niet dat je bij iemand blijft die steeds somber, oneerlijk, angstig, onbereikbaar of onvoorspelbaar is. Dan maar weggaan?

Zorg voor de kamers van je Leven

Tijdens de gesprekken begeleid  ik je door het hoofd (verstand), hart (voelen) en voeten (stappen zetten) te combineren.
De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Welke invloed heeft de aandoening/ziekte van je partner op jouw levensgebieden
  • Hoe communiceer je met je partner
  • Welke behoeften, grenzen en keuzes heb je
  • Wat houdt zorgen voor jezelf in

Tijdens de sessies is er bovenal alle ruimte en aandacht voor jouw, specifieke verhaal en herkenning en erkenning van de situatie.

De begeleiding bestaat uit 5 coachingsessies. Uiteraard staat het je vrij om daarvan af te wijken en meer of minder vaak te komen.

In november 2017 is er een artikel met mijn verhaal in de Margriet verschenen. Je kunt het hele artikel hier vinden Artikel Margriet week 46-2017.

In samenwerking met het Platform Villa Balans
is er ook een mogelijkheid om:

  • Je aan te sluiten bij de besloten Facebook groep

Transitiebegeleiding binnen je geloofsleven

Binnen de geloofsleven vinden ook de overgangen plaats. Je Godsbeeld, de manier waarop je gelooft of wat je gelooft kan een verandering ondergaan.
Dat kan soms voor een verwarring, onrust, twijfels of angst veroorzaken.

Je persoonlijke geloofspad verkennen, is bedoeld om te ontdekken welke overgang (transitie) ben je innerlijk aan het maken, wat betekent dat voor jouw huidige (geloofs) leven en wat wil je daarmee doen. En welke transities heb je al gemaakt en welke invloed heeft dat gehad op jouw leven, je zelfbeeld of Godsbeeld.

Misschien heb je binnen een geloofsgemeenschap te maken gehad met veroordeling, angst, dwang of uitsluiting, waarbij men voorbij is gegaan aan jouw vragen, behoeften en gevoelens. De gevoelens, die daarbij de voornaamste rol kunnen spelen gaan over, schuld, schaamte, twijfel, lichamelijkheid en seksualiteit.

Je bent welkom met al je vragen, emoties, twijfels en behoeften.
In mijn begeleiding staat de vrijheid van het individu centraal en in onze gesprekken bied ik je alle ruimte en veiligheid voor jouw unieke verhaal.

Voel je vrij om contact met mij op te nemen.