Kwetsbaarheid heeft veiligheid, vertrouwen en verbinding nodig

Wat is transitiebegeleiding

Onze begin

Vanaf onze geboorte hechten we ons aan onze ouders en verzorgers. En hoe klein ook, we passen ons aan om deze verbinding zo goed mogelijk in stand te houden. En dat onthouden we ons leven lang. Natuurlijk beïnvloeden latere ervaringen ons ook, maar de basis wordt al heel vroeg gelegd. Eerst in ons gezin van herkomst, of de plek waar we opgroeien en dan op school. Dat gaat grotendeels onbewust.

Keuzes

In ons volwassen leven, maken we (onbewust) keuzes, die verbonden zijn aan onze vroegere ervaringen. We hebben ons aangeleerd wat we moeten doen of laten om gezien te worden en liefde te ontvangen.

Misschien heb je geleerd dat het beter was om je gevoelens niet te laten zien. Of dat je meer voor elkaar kreeg als je je aanpaste aan de verwachtingen. Of dat je het beter alleen kon doen en niet te veel op anderen vertrouwen.

Transitiecirkel

De Transitiecirkel geeft weer hoe wij mensen ons ontwikkelen. En steeds opnieuw de mogelijkheid hebben om te verbinden, om afscheid te nemen, om te rouwen en om betekenis te geven, om opnieuw contact te maken. Ondanks en dankzij onze eerdere ervaringen.

Levenslijn

Op basis van je levenslijn, kijken we samen terug. Wat maakte je mee? Hoe was je reactie daarop? Wie was er voor je als secure base*?

Wat voor verlies heb je geleden en wat heeft dat je gekost?

Soms is het nodig om nog afscheid te nemen van iets of iemand uit je verleden. Of heb je je heel lang afgesloten voor iets of iemand en wil je die nu juist toe te laten.

Als je in staat bent om werkelijk afscheid te nemen, dan komt er ruimte om te rouwen. In de rouw wordt het gemis voelbaar. Gemis van wat er niet is geweest of wat er niet zal komen. Dat er misschien iets in je leven heel anders is gegaan dan je had gedacht of gehoopt.

In dit proces van verbinden, toelaten, kwetsbaarheid tonen, het afscheid nemen, te voelen wat relaties voor je betekenen, verdiepen we de relatie met onszelf.

Door het terug kijken ontvouwt zich de betekenis van de gebeurtenissen in het verleden en in ons leven van het hier en nu.

Op deze manier kan er weer ruimte ontstaan voor een nieuwe stap, nieuwe keuzes op jouw levenspad.

 

*”Een secure base is een persoon die, of een plaats, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft. Het is tegelijkertijd bron van inspiratie en energie zodat we op onderzoek kunnen gaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen. “Professioneel begeleiden bij verlies (Jakob van Wielink, Leo Wilhelm, Denise van Geelen-Merks, Boomuitgevers, 2017).

De transitiecirkel is ontwikkeld door George Kohlrieser, Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm.

Geregistreerd Psychosociale Therapeut

LI_red