We kijken naar boven en zoeken ons thuis. Verlangend en verwachtend dalen we af naar binnen. We vinden ons thuis. In de diepste diepten, in elkaar, overal.

Existentieel herstel

De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert.
De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook oog en aandacht voor de existentiël herstel.

Werken met dromen en beelden

In mijn zorg voor de ziel werk ik graag met dromen. Dromen hebben een belangrijke aandeel in het verstaan van de zielentaal en de processen, die zich binnen in jou afspelen.
De dromen zelf en hun symboliek zijn een bruikbare middel en niet het doel op zich. Ik verklaar je dromen niet, maar ik help je door middel van je dromen je zielentaal te gaan verstaan, te vertalen naar je levensomstandigheden en te verbinden met het dagelijks leven.

Niettemin gebruik ik ook andere middelen om je te helpen je innerlijke stem en beelden te begrijpen en te plaatsen, zoals tekenen, geleide fantasie en imaginatie.

Transculturele zielzorg en reguliere hulpverlening

Erkenning en herkenning voor de gehele mens

Het komt vaak voor dat reguliere hulpverleners zich geen raad weten met  spirituele en religieuze invloed op de patiënt. Erkenning en herkenning ervan spelen bij de behandeling een grote rol. Indien de behandelaar daar geen oog voor heeft is de kans van slagen van de behandeling minimaal.

Het omgekeerde komt ook regelmatig voor. De leden van religieuze of spirituele gemeenschappen weten niet hoe om te gaan met mensen met psychische problemen.  Deze mensen voelen zich daardoor onbegrepen en veroordeeld, wat leidt tot conflicten binnen de gemeenschap, verlating of afkeer van het geloof en spiritualiteit.

Mijn kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit en psychische klachten, verworven door mijn werk en levenservaring, stelt mij in staat om zowel de cliënt te begeleiden als de hulpverlener of een lid van een religieus gemeenschap op dat gebied te coachen.


LI_red