We kijken naar boven en zoeken ons thuis. Verlangend en verwachtend dalen we af naar binnen. We vinden ons thuis. In de diepste diepten, in elkaar, overal.

Existentieel herstel

De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert.
De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook oog en aandacht voor de existentiël herstel.

Werken met dromen en beelden

In mijn zorg voor de ziel werk ik graag met dromen. Dromen hebben een belangrijke aandeel in het verstaan van de zielentaal en de processen, die zich binnen in jou afspelen.
De dromen zelf en hun symboliek zijn een bruikbare middel en niet het doel op zich. Ik verklaar je dromen niet, maar ik help je door middel van je dromen je zielentaal te gaan verstaan, te vertalen naar je levensomstandigheden en te verbinden met het dagelijks leven.

Niettemin gebruik ik ook andere middelen om je te helpen je innerlijke stem en beelden te begrijpen en te plaatsen, zoals tekenen, geleide fantasie en imaginatie.

Transculturele zielzorg en reguliere hulpverlening

Erkenning en herkenning voor de gehele mens

Het komt vaak voor dat reguliere hulpverleners zich geen raad weten met culturele, spirituele of religieuze invloeden op de patiënt. Erkenning en herkenning van al deze invloeden spelen bij de behandeling een grote rol. Indien de behandelaar daar geen oog voor heeft is de kans van slagen van de behandeling minimaal.
Het kan voorkomen dat de behandelaar het specialisme van een pastoor, priester of imam in zal moeten zetten om de behandeling te bevorderen.

Het omgekeerde komt ook regelmatig voor. De leden van religieuze instellingen weten niet hoe om te gaan met mensen met psychische problemen of een afwijkend gedrag. Gelovigen met psychische klachten voelen zich daardoor onbegrepen en veroordeeld, wat leidt tot conflicten binnen de gemeenschap, verlating of afkeer van het geloof.

Mijn kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit en psychische klachten, verworven door mijn werk en levenservaring, stelt mij in staat om zowel de cliënt te begeleiden als de hulpverlener of een lid van een religieus gemeenschap op dat gebied te coachen.


Ik sta geregistreerd als complementaire therapeut alternatieve zorg bij beroepsvereniging CAT, onder het therapeut nummer: CM1470-27-07-18,
AGB-code’s 90065070, 90105810

 

LI_red