Psychosociale werkwijze

Holistische hulpverlening

Holistisch betekent een geheel. De therapie en coaching volgens holistische visie betekent dat je niet alleen kijkt naar een specifieke klacht, maar naar de cliënt in zijn totaliteit. Volgens holistische benadering bestaat de cliënt uit eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

De psychosociale therapie sluit daarbij aan is dus altijd op deze totaal- mensvisie gebaseerd en gaat om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt.

Het doel van de psychosociaal therapie is het herstellen van veerkracht, het leren omgaan met de uitdagingen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.

Een psychosociaal therapeut stelt (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut) geen officiële diagnose. Een psychosociaal therapeut gelooft dat een individu meer is dan zijn klacht of probleem. Psychisch lijden wordt eerder gezien als een gevoeligheid of kwetsbaarheid van een individu. Deze kwetsbaarheid is afhankelijk van de veerkracht van de cliënt en zijn omstandigheden. Af en toe steekt het de kop op en geeft aanleiding tot zorgbehoefte. Op deze manier wordt de cliënt namelijk niet gereduceerd tot een label of een verzameling van symptomen.

Mijn werkwijze

Als Psychosociale therapeut en Secure Base Coach maak ik gebruik van de volgende kennis en vaardigheden:

 • Lichaamsgerichte psychotherapie: Dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.
  In de lichaamsgerichte therapie speelt het lichaamstaal en geheugen van het lichaam een grote rol en vinden ook de lichaamsgerichte oefeningen plaats.
 • Systemisch werk: gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom. Een kernmethode is dan ook een opstelling die een manier is om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei en waar je stappen kunt zetten naar de eventuele oplossingen.
 • Acceptatie en Commitment Therapie: ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een gedragstherapie die je kunt helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je in je leven tegenkomt (acceptatie), zodat je kan blijven investeren (verbinden).in de dingen die je écht belangrijk vindt. Het doel van ACT is het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen, visualisaties en oefeningen.
 • Gestalte therapie: volgens de Gestalttherapie worden psychische klachten veroorzaakt door interne conflicten tussen de (gesplitste) delen in ons. Het doel is om deze delen met elkaar te verenigen en ze te laten integreren in onze persoonlijkheid en in ons leven. Een kernmethode is dan ook de dialoog aangaan met die afgesplitste delen, waarbij je op verschillende stoelen zit en een dialoog met zichzelf voert vanuit de twee posities.
 • Jungiaanse dromenbegeleiding: dromen nemen een belangrijke plaats in de verschillende behandelvormen en ook in mijn begeleiding. In de nacht tijdens de slaap staat dat deel van onze hersenen dat onze sociale aanpassing en controle regelt op een laag pitje. Dromen tonen de angsten, wijsheid, verlangens, gevoel, intuïtie en alles wat vanuit het onderbewuste aan de oppervlakte wil komen.
  Dromen bevatten de verschillende dimensies, waaruit ze besproken kunnen worden:
  Dimensie van de psyche
  Laat zien wat er psychologisch speelt in je onderbewuste, welke delen van je persoonlijkheid aandacht behoeven en hoe het staat met je ontwikkeling. Bijvoorbeeld je gevoeligheid, je behoefte aan erkenning, je dominantie, oerkracht of tederheid.
  Dimensie van het innerlijk weten
  Daar spreekt je eigen wijsheid tot je en tonen de dromen wat je weet, maar niet bewust van bent. Bijvoorbeeld hoe je relatie tot iemand is, welke richting je wil opgaan, welk zielsverlangen je hebt.
  Dimensie van het mysterie
  Het contact met de dromenwereld opent een wereld achter de wereld van de uiterlijke en direct zichtbare verschijnselen. In je dromen kun je inzichten krijgen op het zielsniveau. Deze inzichten verschijnen vaak in de dromen door middel van het symboliek.

Verschil tussen een psychosociaal therapeut en een psycholoog

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd.
Een GZ- psycholoog of een psychiater kan ook een DSM- diagnose stellen. Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd en daarnaast de opleidingen op het gebied van holistische werkwijze, waar naar de gehele mens wordt gekeken.

Verschil met coaching

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met coaching en kan ermee verweven zijn, maar er zijn zeker ook verschillen. De reikwijdte en diepgang van psychosociaal therapie gaat verder dan die van coaching. Bij psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Dit is een voorwaarde voor duurzaam resultaat. Identiteit, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag spelen een rol. Coaching richt zich voornamelijk op toekomstig gedrag, het aanbrengen van veranderingen hierin.
Daarom is de combinatie van psychosociale therapie en coaching van een groot belang.

Verschil met psychotherapie

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met de psychotherapie. Het is een geschikte therapievorm bij veel verschillende psychische problemen. Een psychosociaal therapeut is in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut niet gebonden aan de protocollen en diagnoses om te behandelen. Daarom kan een psychosociaal therapeut maatwerk bieden en integratief werken. Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociaal therapie zich niet bezighoudt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Praktische verschillen

Naast achtergrond van opleiding en de vorm van de therapie, is er ook een praktisch verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut. De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig en is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing.
Voor mijn psychosociale therapie en coaching is er geen verwijzing van de huisarts nodig.