Psychosociale werkwijze

Complementaire hulpverlening

Complementaire betekent letterlijk ‘aanvullend’. Deze hulpverlening komt dus niet in plaats van de gangbare, reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg, maar vul dat aan en voegt daar iets aan toe. Het vergroten van de  kwaliteit van het leven op het lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied staat hier centraal.

De psychosociale therapie is dus altijd op deze totaal- mensvisie gebaseerd en gaat om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt.

Het doel van de psychosociaal therapie is het herstellen van veerkracht, het leren omgaan met de uitdagingen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.

Een psychosociaal therapeut stelt (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut) geen officiële diagnose. Een psychosociaal therapeut gelooft dat een individu meer is dan zijn klacht of probleem. Psychisch lijden wordt eerder gezien als een gevoeligheid of kwetsbaarheid van een individu. Deze kwetsbaarheid is afhankelijk van de veerkracht van de cliënt en zijn omstandigheden. Af en toe steekt het de kop op en geeft aanleiding tot zorgbehoefte.

Het krijgen van psychische hulp zonder een noodzakelijke DSM-diagnose heeft voordelen.  Op deze manier wordt de cliënt namelijk niet gereduceerd tot een label of een verzameling van symptomen.

Verschil tussen een psychosociaal therapeut en een psycholoog

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd.
Een GZ- psycholoog of een psychiater kan ook een DSM- diagnose stellen. Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd en daarnaast de opleidingen op het gebied van holistische werkwijze, waar naar de gehele mens wordt gekeken. Psychosociale therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging en moet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën, die ingezet worden, waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen kijken verruimen.
De psychosociale therapeut maak er vaak gebruik van:

  • Gestalte therapie
  • Emotionele lichaamswerk
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Systemisch werk
  • Dromenbegeleiding

Het probleemoplossend en zelfgenezend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Verschil met coaching

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met coaching en kan ermee verweven zijn, maar er zijn zeker ook verschillen. De reikwijdte en diepgang van psychosociaal therapie gaat verder dan die van coaching. Bij psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Dit is een voorwaarde voor duurzaam resultaat. Identiteit, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag spelen een rol. Coaching richt zich voornamelijk op toekomstig gedrag, het aanbrengen van veranderingen hierin.

Verschil met psychotherapie

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met de psychotherapie. Het is een geschikte therapievorm bij veel verschillende psychische problemen. Een psychosociaal therapeut is in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut niet gebonden aan de protocollen en diagnoses om te behandelen. Daarom kan een psychosociaal therapeut maatwerk bieden en integratief werken. Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociaal therapie zich niet bezighoudt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Praktische verschillen

Naast achtergrond van opleiding en de vorm van de therapie, is er ook een praktisch verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut. De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig en is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing.

Voor de psychosociale therapie is er geen verwijzing nodig en soms wordt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoed door de zorgverzekeraars. Ga naar Praktische informatie over de vergoedingsmogelijkheden voor mijn begeleiding.