Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ZieDeMens verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Geboortedatum

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

ZieDeMens maakt een cliëntendossier aan waarin gegevens verwerkt worden voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens  opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming.

Waarom ZieDeMens gegevens nodig heeft

ZieDeMens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

– Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van uw betaling

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Hoe lang ZieDeMens gegevens bewaart

ZieDeMens zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen met anderen

ZieDeMens deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZieDeMens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ziedemens.net en ZieDeMens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ZieDeMens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cozijnsencoaching@gmail.com.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met ZieDeMens kunt u ons als volgt bereiken: Agnes Domanska, Borgerstraat 102, 1053 PW te Amsterdam, tel 0610405988, info@ziedemens.net, KvK 66403146 , CAT therapeutnummer CM1470-27-07-18, AGB code’s: 90065070 en  90105810

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Dank voor het lezen.

Agnes