We moeten herinnert worden aan wie we ten diepste zijn

Ik-ben-visie

De Ik-ben-visie op de mens is gebaseerd op de gelaagdheid in de mens.

Onze gelaagdheid bestaat uit de: Psychologische laag, Sociale laag, Culturele laag, Lichamelijke laag, Spirituele laag

De Ik-ben-visie functioneert als kader en hulpmiddel om mensen, die door verschillende, vaak pijnlijke ervaringen op een bepaald gebied verwijderd zijn geraakt van hun mens-zijn. Deze visie ondersteunt in het zoeken naar en vinden van antwoorden op de vragen: wie ben ik ten diepste en wat heb ik nodig om daar naar te leven.

k-ben-formule-zie-de-mens

Ik ben Uniek
Ik heb bestaansrecht. Ik heb een identiteit. Ik bezit gaven en talenten.

Ik ben Natuur
Ik heb een lichaam. Ik ben onderdeel van de natuur. Ik heb materiële behoeften.

Ik ben Ziel
Ik ben een spiritueel wezen. Ik heb een binnenwereld in mij. Ik heb existentiële behoeften.

Ik ben Verbinding
Ik heb verbindingen met anderen nodig. Ik maak deel uit van de maatschappij. Mijn cultuur is een wezenlijk onderdeel van mij.

Ik ben Eenheid
Ik besta uit de verschillende lagen die elkaar beïnvloeden. Ik besta uit verscheidenheid. Ik zoek naar vereniging en autonomie.