Mijn uitgangspunt is de mens zelf, zonder etiketten en rollen, met zijn of haar verhaal

Achtergrond

Op negentienjarige leeftijd ben ik in 1997 vanuit Polen naar Nederland gekomen. Als jonge vrouw, verlangde ik naar vrijheid en mogelijkheden. Die kans heb ik gekregen en met beide handen aangepakt. Deze beslissing heeft mijn leven voorgoed veranderd.

Persoonlijk

Breukervaringen

In Nederland moest ik opnieuw met alles beginnen.
De verhuizing naar een andere land, het verwerken van mijn jeugdervaringen, omgaan met een psychische aandoening van mijn partner, een geloofscrisis en een burn-out hebben mij enorm gevormd.
Ondanks en dankzij de heftigheid van deze gebeurtenissen, hebben zij een persoonlijke transities tot stand gebracht, waardoor ik geworden ben wie ik nu ben.

Spiritualiteit

Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in het mystieke, het verborgene in de mens en zijn handelen in het dagelijks leven.
In mijn werk en privé leven heb ik kennis kunnen maken met verschillende geloofsovertuigingen en spirituele stromingen. Ik heb de overeenkomsten gezien en verschillen meegemaakt.
Ik ben cultuursensitief gaan werken en ben de taal van deze verschillende voorstellingen van God te gaan verstaan.

Ik heb de sporen van het goddelijke in het leven van mensen mogen zien en ervaren, waardoor ik heb geleerd dat het oordelen en veroordelen op basis van iemands spiritualiteit of cultuur een aanslag is op iemands waardigheid.
God is dan voor mij een mysterie, die zich niet in de menselijke hokjes laat stoppen.

Zie de mens

Tegelijkertijd heb ik binnen enkele geloofsgemeenschappen, naast de  mooie ervaringen, helaas ook de uitsluiting, veroordeling, angst en dwang mee moeten maken.  Ik heb ervaren en gezien dat de vrijheid, behoeften en talenten van het individu in gedrang kunnen komen.

Het “ik” van de persoon zelf krijgt dan er weinig kans om zich te ontwikkelen of begraven raakt, waardoor iemand in de psychische en sociale nood terecht kan komen.

Ik heb de individuele vrijheid van het voelen en denken moeten bevechten en ontwikkelen. Daarom staat in mijn begeleiding de vrijheid en ruimte van het individu centraal.

Professioneel

Naar aanleiding van het pastorale jongerenwerk ben ik in 2003 een particuliere, driejarige opleiding gevolgd op het gebied van theologie, psychologie en filosofie.
Vanaf het jaar 2008 werkte ik in de psychosociale hulpverlening. Eerst in woonbegeleiding en daarna in de gehandicaptenzorg en ggz, waar ik te maken had met uiteenlopende psychische en materiële problematieken.
Dit heeft mij veel ervaring op het gebied van de reguliere hulpverlening opgeleverd. Tegelijkertijd behaalde ik mijn diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en studeerde af als GGZ-agoog.

Na enige tijd als ambulante hulpverlener te hebben gewerkt, heb ik besloten om mijn eigen praktijk te starten. Wat ik te bieden heb past niet in een functie of organisatie.

Ik heb mij in loop van tijd ontwikkeld tot een psychosociale therapeut, die de oog heeft voor de gehele mens met zijn of haar verhaal..
Mijn begeleiding richt zich op mensen die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen in een bepaalde fase van hun leven en zoeken naar hun antwoorden en uitwegen.

Agnes Domanska