Mijn uitgangspunt is de mens zelf, zonder etiketten en rollen, met zijn of haar verhaal

Achtergrond

Op negentienjarige leeftijd ben ik in 1997 vanuit Polen naar Nederland gekomen. Als jonge vrouw, verlangde ik naar vrijheid en mogelijkheden. Die kans heb ik gekregen en met beide handen aangepakt. Deze beslissing heeft mijn leven voorgoed veranderd.

Persoonlijk

In Nederland moest ik opnieuw beginnen. Ik bouwde een vriendenkring op en zocht werk. 
De verhuizing naar een andere land, het verwerken van mijn jeugdervaringen, een psychische aandoening van mijn partner, een geloofscrisis en een chronische lichamelijke aandoening hebben mij aan het denken gezet, verdieping in mijn gevoelsleven gegeven en de inzicht in zowel mijn eigen leven als in het leven van anderen gebracht. Ik kan nu zeggen dat ik hierdoor ben geworden wie ik nu ben.
Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in het mystieke, het verborgene in de mens en zijn handelen in het dagelijks leven. Ik verdiep mij in religies en spiritualiteit en heb in 2003 een particuliere, driejarige opleiding gevolgd op het gebied van theologie, psychologie en filosofie.
In mijn werk en privé leven heb ik kennis kunnen maken met verschillende geloofsovertuigingen en spirituele stromingen. Ik heb de overeenkomsten gezien en verschillen meegemaakt.
Ik ben cultuursensitief gaan werken en ben de taal van deze verschillende voorstellingen van God te gaan verstaan. Ik ben de waarde en invloed van spiritualiteit op de mens in gaan zien en te gaan betrekken bij mijn begeleiding.

Ik heb de sporen van het goddelijke in het leven van deze mensen mogen zien en ervaren, waardoor ik heb geleerd dat het oordelen en veroordelen op basis van iemands spiritualiteit of cultuur een aanslag is op iemands waardigheid.

Professioneel

Vanaf het jaar 2008 werkte ik in de psychosociale hulpverlening. Eerst in woonbegeleiding en daarna in de gehandicaptenzorg, waar ik te maken had met uiteenlopende psychische en materiële problematieken. Dit heeft mij veel ervaring op het gebied van de reguliere hulpverlening opgeleverd. Tegelijkertijd behaalde ik mijn diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en studeerde af als GGZ-agoog.

Na enige tijd als ambulante hulpverlener te hebben gewerkt, heb ik besloten om als coach verder te gaan. Wat ik te bieden heb past niet in een functie of organisatie. Mijn begeleiding richt zich op mensen die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen in een bepaalde fase van hun leven en zoeken naar hun antwoorden en uitwegen. Mijn uitgangspunt is de  gehele mens, met zijn of haar verhaal.
Daarvoor heb ik de ‘Ik ben-formule’ ontwikkeld, die de gelaagdheid in de mens weerspiegelt. Door een combinatie van coaching en transculturele zielzorg aan te bieden, begeleid ik mijn klanten zowel op het praktische als op het innerlijk niveau.

Agnes Domanska