Mijn uitgangspunt is de mens zelf, met zijn of haar levensverhaal

Achtergrond

Op negentienjarige leeftijd ben ik in 1997 vanuit Polen naar Nederland gekomen. Als jonge vrouw, verlangde ik naar vrijheid en mogelijkheden. Die kans heb ik gekregen en met beide handen aangepakt. Deze beslissing heeft mijn leven voorgoed veranderd.

Persoonlijk

Transitie ervaringen

In Nederland moest ik opnieuw met alles beginnen.
De verhuizing naar een andere land, het verwerken van mijn jeugdervaringen, een spirituele crisis, een burn-out en een chronische aandoening hebben mij enorm gevormd.
Ondanks en dankzij de heftigheid van deze gebeurtenissen, hebben zij persoonlijke transities, op alle levensgebieden teweeg gebracht, waardoor ik geworden ben wie ik nu ben.

Spiritualiteit

Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in het mystieke, het verborgene in de mens en zijn handelen in het dagelijks leven.
In mijn werk en privé leven heb ik kennis kunnen maken met verschillende geloofsovertuigingen en spirituele stromingen. Ik heb de overeenkomsten en verschillen meegemaakt en ik heb gezien dat het oordelen en veroordelen op basis van iemands spiritualiteit of cultuur een aanslag is op iemands waardigheid.

Professioneel

In het jaar 2003 heb ik een driejarige opleiding gevolgd op het gebied van theologie, psychologie en filosofie, waar begeleiden van mensen met de levensvragen centraal stond.
Vanaf het jaar 2008 werkte ik in de psychosociale hulpverlening. Eerst in woonbegeleiding en daarna in de gehandicaptenzorg en ggz, waar ik te maken had met uiteenlopende psychische en materiële problematieken en heeft mij veel ervaring op het gebied van maatschappelijke hulpverlening opgeleverd. Tegelijkertijd behaalde ik mijn diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en studeerde af als GGZ-agoog.

Na enige tijd als ambulante hulpverlener te hebben gewerkt, ontstond een verlangen om mijn eigen praktijk te starten. Want wat ik wilde paste niet in een functie of organisatie en dat is mensen te begeleiden op alle drie gebieden van hun mens-zijn.

De opleiding tot een Secure Base Coach. Professioneel begeleiden bij Transitie bij De School voor Transitie was een logische vervolg op de professionele koers om het lichaamsgericht en systemisch werken verder te ontwikkelen en in te zetten in mijn begeleiding van mensen in hun persoonlijke transities vanuit autonomie en veerkracht.

De visie en de manier van coachen bij De School voor Transitie sloot zo goed bij elkaar aan dat er in 2021 een samenwerking is ontstaan en ik ben een deel uit gaan maken van hun geweldige team.

Agnes Domanska