logo-zie-de-mens-Agnes-DomanskaMens word je doordat de ander je ziet.


 • Wanneer je geconfronteerd wordt met een of alle van de onderstaande ervaringen, betekent dat je de zogenaamde breukervaring meemaakt.

  • de bekende oplossingen niet meer werken en er zijn geen nieuwe
  • je uit balans wordt gehaald en aan het wankelen wordt gezet
  • geconfronteerd wordt met een innerlijke tsunami aan emoties en vragen.
  • de levensvragen komen in je op en je zoekt naar de betekenis van de situatie
  • ervaringen of herinneringen uit je verleden dringen zich aan je op

   

  Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maakt een aardverschuiving mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

  De breukervaringen kunnen met een tijdelijke of levenslange verlies te maken hebben. Sommige dingen kunnen misschien niet meer, er moet misschien afscheid genomen worden van overtuigingen, mensen, de toekomstplannen of het beeld, die je van je leven of van jezelf had moet bijgesteld worden.
  Vaak dienen zich dan ook de rouwgevoelens aan: verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis. Die komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

 • De “grootsheid” van de breukervaringen hangt niet af van hoe groot zij, in het algemeen worden bestempeld, maar hoe intensief jij ze beleefd en welke gevolgen hebben deze ervaringen voor jou en jouw levenssituatie.

  De meeste breukervaringen vinden vaak plaats naar aanleiding van een burn-out of andere psychische klachten, (chronische) ziekte, relatieproblemen, verhuizing, geloofscrisis, scheiding, overlijden.

  In mijn begeleiding krijgen de onderstaande thema’s uitgebreid de aandacht:

  • verlies
  • afscheid
  • veiligheid
  • identiteit
  • verbinding
  • betekenisgeving

   

  Bovenal richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn, zodat JIJ je gezien voelt. Om daar een vorm aan te geven, heb ik een Ik-ben-formule ontwikkeld, die mijn visie op de mens uitdrukt en de basis vormt voor mijn begeleiding.


Wanneer je geconfronteerd wordt met een of alle van de onderstaande ervaringen, betekent dat je de zogenaamde breukervaring meemaakt.

 • de bekende oplossingen niet meer werken en er zijn geen nieuwe
 • je uit balans wordt gehaald en aan het wankelen wordt gezet
 • geconfronteerd wordt met een innerlijke tsunami aan emoties en vragen.
 • de levensvragen komen in je op en je zoekt naar de betekenis van de situatie
 • ervaringen of herinneringen uit je verleden dringen zich aan je op

Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maakt een aardverschuiving mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

De breukervaringen kunnen met een tijdelijke of levenslange verlies te maken hebben. Sommige dingen kunnen misschien niet meer, er moet misschien afscheid genomen worden van overtuigingen, mensen, de toekomstplannen of het beeld, die je van je leven of van jezelf had moet bijgesteld worden.
Vaak dienen zich dan ook de rouwgevoelens aan: verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis. Die komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

De “grootsheid” van de breukervaringen hangt niet af van hoe groot zij, in het algemeen worden bestempeld, maar hoe intensief jij ze beleefd en welke gevolgen hebben deze ervaringen voor jou en jouw levenssituatie.

De meeste breukervaringen vinden vaak plaats naar aanleiding van een
burn-out of andere psychische klachten, (chronische)ziekte, relatieproblemen, verhuizing, geloofscrisis, scheiding, overlijden.

In mijn begeleiding krijgen de onderstaande thema’s uitgebreid de aandacht:

 • verlies
 • afscheid
 • veiligheid
 • identiteit
 • verbinding
 • betekenisgeving

Bovenal richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn, zodat JIJ je gezien voelt. Om daar een vorm aan te geven, heb ik een Ik-ben-formule ontwikkeld, die mijn visie op de mens uitdrukt en de basis vormt voor mijn begeleiding.


‘Je weg vinden
is de weg’


Zielzorg: zoeken naar betekenis


De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert. In de verschillende wereldreligies en spirituele stromingen wordt deze taal beleefd en beschreven.
Binnen de zielzorg is er ruimte voor existentiële bestaansvragen en verkennen van de antwoorden er op.
De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook aandacht voor de existentiël herstel.

De zielzorg kijkt naar de mens als centraal punt binnen de omstandigheden waarin hij zich op dat moment bevindt. Zielzorg helpt je de Stem en de taal van je ziel te leren verstaan en ondersteunt je bij je levensvragen.

Wat is de taal van je ziel

De zielentaal is een fijngevoelig, vaak beeldend spreken van je verlangen en wie je ten diepste bent.
Niet direct waarneembaar, maar  waar je bij kunt komen door middel van zielzorg. Een stem, die bevindt zich dieper dan je emoties, karakter of fysieke waarnemingen en die verbonden is met het Grote geheel, die ik God noem.

De zielentaal is universeel.
Dat wil zeggen dat de zielentaal gebaseerd is op gelijkwaardigheid en kan zich uitdrukken in de taal van de geloofsovertuiging en de culturele achtergrond van de persoon. 

De zielzorg onderschat het lijden niet en neemt het uitermate serieus.
De zorg voor de ziel lost geen lijden op, levert geen kant-en-klare antwoorden op, maar kijkt naar wat dit lijden je in deze situatie of levensfase wil vertellen en brengen. De centrale vraag binnen de zielzorg is “waartoe”.

Zielzorg verbindt de uiterlijke en innerlijke wereld en gaat dus prima samen met praktische ondersteuning in je dagelijks leven.
Het gaat om jou, met al je behoeften, talenten en gaven om zowel praktisch als innerlijk volledig in het leven te staan.


 • De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert. In de verschillende wereldreligies en spirituele stromingen wordt deze taal beleefd en beschreven.
  Binnen de zielzorg is er ruimte voor existentiële bestaansvragen en verkennen van de antwoorden er op. De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook aandacht voor de existentiël herstel.
 • De zielzorg kijkt naar de mens als centraal punt binnen de omstandigheden waarin die zich op dat moment bevindt. Zielzorg helpt je de taal van de ziel te leren verstaan en ondersteunt je bij je levensvragen.

  Wat is de taal van je ziel

  De zielentaal is een fijngevoelig, vaak beeldend spreken van je verlangen en wie je ten diepste bent.
  Niet direct waarneembaar, maar  waar je bij kunt komen door middel van zielzorg. Een stem, die bevindt zich dieper dan je emoties, karakter of fysieke waarnemingen en die verbonden is met het Grote geheel, die ik God noem.

  De zielentaal universeel.
  Dat wil zeggen dat de zielentaal gebaseerd is op gelijkwaardigheid en kan zich uitdrukken in de taal van de geloofsovertuiging en de culturele achtergrond van de persoon. 
   

  De zielzorg onderschat het lijden niet en neemt het uitermate serieus.  De zorg voor de ziel lost geen lijden op, levert geen kant-en-klare antwoorden op, maar kijkt naar wat dit lijden je in deze situatie of levensfase wil vertellen en brengen.
  De centrale vraag binnen de zielzorg is “waartoe”.
  Zielzorg verbindt de uiterlijke en innerlijke wereld en gaat dus prima samen met praktische ondersteuning in je dagelijks leven.
  Het gaat om jou, met al je behoeften, talenten en gaven om zowel praktisch als innerlijk volledig in het leven te staan.


logo-zie-de-mens-Agnes-Domanska

Contact

Agnes Domanska

Therapeutisch Activiteiten Centrum
Borgerstraat 102 in Amsterdam

info@ziedemens.net

LI_red

Formulier