logo-zie-de-mens-Agnes-DomanskaTransitiebegeleiding


 • Begeleiding bij belangrijke veranderingen

  In ons leven worden we geconfronteerd met een grote kloof tussen de werkelijkheid die we hebben en de werkelijkheid die we willen.
  En hoe groter die kloof, des te heftiger de pijn. En hoe heviger de pijn, des te minder effectief gaan we met de situatie om.

  Elke verandering, die dit kloof veroorzaakt gaat gepaard met verlies.
  Als je iets verliest dat een belangrijke deel van jouw levensverhaal uitmaakte, verlies je ook een stukje van jezelf.

  Bij het verlies denk je misschien vooral aan het overlijden van een dierbaar persoon. Toch zijn er veel meer situaties waarbij je in een rouwproces terecht kunt komen:

  • Als je (chronisch) ziek wordt
  • Je baan hebt verloren
  • Geen kinderen kunt krijgen
  • Je relatie ten einde is
  • Je partner of een dierbare ziek wordt of psychische klachten krijgt
  • Als je je geloof of zingeving hebt verloren
  • Ook als je je veiligheid verliest, door bijvoorbeeld mishandeling, ongeluk of overval.
  • Door de omstandigheden kun je de toekomstperspectief, je plannen of hoop verliezen.

   

  In al deze situaties komt iets belangrijks in je leven ten einde. Hierdoor verlies je meestal je houvast in het leven. Je moet het verlies op de een of ander manier integreren in je bestaan door het kloof te dichten die ontstaan is. De manier waarop je dat doet, bepaalt voor een belangrijke deel hoe je verder gaat met je leven.

 • Rouwgevoelens

  Rouwen om verlies is een proces van verbinden en loslaten omwille van de toekomst. De rouwgevoelens, die zich aandienen zijn vaak: de verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis. Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

  Als je er in slaagt om zich te verbinden met datgene wat je verloren hebt, de betekenis er aan te geven, bouw je er meer veerkracht op en heb je meer kans dat je op een positieve, voor jou passende manier de situatie tegemoet aangaat.

  Dichten van het kloof

  Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maken een transitie mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

  Door middel van de psychosociale werkwijze richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn.


Begeleiding bij belangrijke veranderingen

In ons leven worden we geconfronteerd met een grote kloof tussen de werkelijkheid die we hebben en de werkelijkheid die we willen.
En hoe groter die kloof, des te heftiger de pijn. En hoe heviger de pijn, des te minder effectief gaan we met de situatie om.

Elke verandering, die dit kloof veroorzaakt gaat gepaard met verlies.
Als je iets verliest dat een belangrijke deel van jouw levensverhaal uitmaakte, verlies je ook een stukje van jezelf.

Bij het verlies denk je misschien vooral aan het overlijden van een dierbaar persoon. Toch zijn er veel meer situaties waarbij je in een rouwproces terecht kunt komen:

 • Als je (chronisch) ziek wordt
 • Je baan hebt verloren
 • Geen kinderen kunt krijgen
 • Je relatie ten einde is
 • Je partner of een dierbare ziek wordt of psychische klachten krijgt
 • Als je je geloof of zingeving hebt verloren
 • Ook als je je veiligheid verliest, door bijvoorbeeld mishandeling, ongeluk of overval.
 • Door de omstandigheden kun je de toekomstperspectief, je plannen of hoop verliezen.

In al deze situaties komt iets belangrijks in je leven ten einde.
Hierdoor verlies je meestal je houvast in het leven.
Je moet het verlies op de een of ander manier integreren in je bestaan door het kloof te dichten die ontstaan is.
De manier waarop je dat doet, bepaalt voor een belangrijke deel hoe je verder gaat met je leven.

Rouwgevoelens

Rouwen om verlies is een proces van verbinden en loslaten omwille van de toekomst.
De rouwgevoelens, die zich aandienen zijn vaak: de verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis.
Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

Als je er in slaagt om zich te verbinden met datgene wat je verloren hebt, de betekenis er aan te geven, bouw je er meer veerkracht op en heb je meer kans dat je op een positieve, voor jou passende manier de situatie tegemoet aangaat.

Dichten van het kloof

Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maken een transitie mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

Door middel van de psychosociale werkwijze. richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn.


‘In wie ben ik, schuilt het antwoord:
waar kom ik vandaan en wie wil ik zijn’Heel de mens


Erkenning voor alle dimensies van ons mens-zijn

Het is van wezenlijk belang om jezelf op alle niveaus van je mens-zijn te leren kennen en vertrouwd mee raken.  Wanneer we uitsluitend een deel van onszelf ontwikkelen- of dat nou lichaam is, of het gevoel en verstand, of het spirituele- dan zou dát niveau te overheersende rol spelen in ons leven.

Wanneer de verschillende aspecten van ons mens-zijn in ons niet erkend worden leiden ze tot een verbrokkeld bestaan, maar wanneer ze samenwerken, worden ze een bondgenoot op onze weg door het leven.
Door het samen te laten werken van de verschillende dimensies leren we hun verschillende behoeftes, neigingen, potentie en kracht te herkennen, zodat we bewuste keuzes kunnen maken gebaseerd op wie we zijn in het geheel.
We zijn dan in staat om ons vrij te maken van de krachten die ons gewoonlijk overheersen en van we de energie ervan kunnen bundelen in plaats van dat ze ons tegen werken.

In de begeleiding komen daarom alle menselijk dimensies aan bod om de verbinding met jouw lichaam, geest en ziel te herstellen.
Dit herstel leidt vaak tot het onder ander (opnieuw) ontdekken van je wil, het helder denken, de taal van je lichaam te kunnen verstaan en inzetten, objectief kijken naar je gedachten en gevoelens, opmerken van en samenwerken met de natuur in jou en om je heen, het ontwaken van jouw intuïtie, versterken van je persoonlijkheid, ontdekken van je essentie en haar taal te verstaan.

Bovenal leidt het herstellen van de verbinding met je lichaam, geest en ziel tot het ontwikkelen van de belangrijke levenskwaliteiten, die je nodig hebt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen:

 • aanvaarden
 • verlangen
 • hopen
 • vertrouwen
 • overgave
 • liefhebben
 • willen

 • Erkenning voor alle dimensies van ons mens-zijn

  Het is van wezenlijk belang om jezelf op alle niveaus van je mens-zijn te leren kennen en vertrouwd mee raken.  Wanneer we uitsluitend een deel van onszelf ontwikkelen- of dat nou lichaam is, of het gevoel en verstand, of het spirituele- dan zou dát niveau te overheersende rol spelen in ons leven.

  Wanneer de verschillende aspecten van ons mens-zijn in ons niet erkend worden leiden ze tot een verbrokkeld bestaan, maar wanneer ze samenwerken, worden ze een bondgenoot op onze weg door het leven.
  Door het samen te laten werken van de verschillende dimensies leren we hun verschillende behoeftes, neigingen, potentie en kracht te herkennen, zodat we bewuste keuzes kunnen maken gebaseerd op wie we zijn in het geheel. We zijn dan in staat om ons vrij te maken van de krachten die ons gewoonlijk overheersen en van we de energie ervan kunnen bundelen in plaats van dat ze ons tegen werken.

  In de begeleiding komen daarom alle menselijk dimensies aan bod om de verbinding met jouw lichaam, geest en ziel te herstellen. Dit herstel leidt vaak tot het (opnieuw) ontdekken van je wil, het helder denken, de taal van je lichaam te kunnen verstaan en inzetten, objectief kijken naar je gedachten en gevoelens, opmerken van en samenwerken met de natuur in jou en om je heen, het ontwaken van jouw intuïtie, versterken van je persoonlijkheid, ontdekken van je essentie en haar taal te verstaan.

  Bovenal leidt het herstellen van de verbinding met je lichaam, geest en ziel tot het ontwikkelen van de belangrijke levenskwaliteiten, die je nodig hebt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen:

  • aanvaarden
  • verlangen
  • hopen
  • vertrouwen
  • overgave
  • liefhebben
  • willen


logo-zie-de-mens-Agnes-Domanska

Contact

Agnes Domanska

Geregistreerd Complemantaire therapeut onder nummer: CM1470-27-07-18
Behandelvorm:: Lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513) en Psychotherapie (prestatiecode 24500)

Voor meer info over de behandelvorm zie Werkwijze
AGB-code’s 90065070, 90105810
Kamer van Koophandel. nr. 66403146

Praktijkadres

Therapeutisch Activiteiten Centrum
Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam

info@ziedemens.net
* praktijk is toegankelijk voor invaliden

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag, van 10-17 uur

Tarieven en vergoedingen
Privacyregelement
Algemene voorwaarden
Behandelovereenkomst
Disclaimer

Formulier