logo-zie-de-mens-Agnes-DomanskaTransitiebegeleiding


 • Begeleiding bij belangrijke veranderingen

  Ongeacht onze afkomst, geloofsovertuiging, leefstijl of status wordt ieder mens in zijn leven geconfronteerd met de ingrijpende veranderingen en volgt daarin een hele persoonlijke weg. Elke verandering gaat gepaard met verlies. Het verlies van een dierbare, werk, gezondheid, veiligheid, vrijheid of vertrouwen, geloof of hoop of toekomstplannen brengt er pijn en worsteling met zich mee. Dat kan een aardverschuiving teweegbrengen en een tijdelijke of levenslange invloed op ons leven hebben.

  In de situaties, waar sprake is van verlies, komt iets belangrijks in ons leven ten einde en we komen in een persoonlijke transitie terecht. Wanneer we iets verliezen dat een belangrijke deel van ons levensverhaal uitmaakte, verliezen we ook een stukje van onszelf.

 • .

  We moeten het verlies op de een of ander manier integreren in ons bestaan. De manier waarop we dat doen, bepaalt voor een belangrijke deel hoe we verder gaan met ons leven.

  Elke verandering dat gepaard gaat met verlies en brengt de rouwgevoelens met zich mee. Rouwen om verlies is een proces van verbinden en loslaten omwille van de toekomst. De rouwgevoelens, die zich aandienen zijn vaak: de verwarring, angst, lusteloosheid, woede, verdriet, somberheid. Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

  Hoe we onze transitie doorlopen bepaalt hoe we ons opnieuw verhouden tot een nieuwe, ontstane situatie.


Begeleiding bij belangrijke veranderingen

Ongeacht onze afkomst, geloofsovertuiging, leefstijl of status wordt ieder mens in zijn leven geconfronteerd met de ingrijpende veranderingen en volgt daarin een hele persoonlijke weg.
Elke verandering gaat gepaard met verlies. Het verlies van een dierbare, werk, gezondheid, veiligheid, vrijheid of vertrouwen, geloof of hoop of toekomstplannen brengt er pijn en worsteling met zich mee. Dat kan een aardverschuiving teweegbrengen en een tijdelijke of levenslange invloed op ons leven hebben.

In de situaties, waar sprake is van verlies, komt iets belangrijks in ons leven ten einde en we komen in een persoonlijke transitie terecht. Wanneer we iets verliezen dat een belangrijke deel van ons levensverhaal uitmaakte, verliezen we ook een stukje van onszelf.

We moeten het verlies op de een of ander manier integreren in ons bestaan.
De manier waarop we dat doen, bepaalt voor een belangrijke deel hoe we verder gaan met ons leven.

Elke verandering dat gepaard gaat met verlies en brengt de rouwgevoelens met zich mee.
Rouwen om verlies is een proces van verbinden en loslaten omwille van de toekomst. De rouwgevoelens, die zich aandienen zijn vaak: de verwarring, angst, lusteloosheid, woede, verdriet, somberheid. Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

Hoe we onze transitie doorlopen bepaalt hoe we ons opnieuw verhouden tot een nieuwe, ontstane situatie.


‘In wie ben ik, schuilt het antwoord:
waar kom ik vandaan
en wie wil ik zijn’Heel de mens


Erkenning voor alle dimensies van ons mens-zijn

Het is van wezenlijk belang om jezelf op alle niveaus van je mens-zijn te leren kennen en vertrouwd mee raken.  Wanneer we uitsluitend een deel van onszelf ontwikkelen- of dat nou lichaam is, of het gevoel en verstand, of het spirituele- dan zou dát niveau te overheersende rol spelen in ons leven.

Samenwerking

Wanneer de verschillende aspecten van ons mens-zijn in ons niet erkend worden leiden ze tot een verbrokkeld bestaan, maar wanneer ze samenwerken, worden ze een bondgenoot op onze weg door het leven.
Door het samen te laten werken van de verschillende dimensies leren we hun verschillende behoeftes, neigingen, potentie en kracht te herkennen, zodat we bewuste keuzes kunnen maken gebaseerd op wie we zijn in het geheel.
We zijn dan in staat om ons vrij te maken van de krachten die ons gewoonlijk overheersen en van we de energie ervan kunnen bundelen in plaats van dat ze ons tegen werken.

Herstel van eenheid

In de begeleiding komen daarom alle menselijk dimensies aan bod om de verbinding met jouw lichaam, geest en ziel te herstellen.
Dit herstel leidt vaak tot het onder ander (opnieuw) ontdekken van je wil, het helder denken, de taal van je lichaam te kunnen verstaan en inzetten, objectief kijken naar je gedachten en gevoelens, opmerken van en samenwerken met de natuur in jou en om je heen, het ontwaken van jouw intuïtie, versterken van je persoonlijkheid, ontdekken van je essentie en haar taal te verstaan.

Groei in levenskwaliteiten

Bovenal leidt het herstellen van de verbinding met je lichaam, geest en ziel tot het ontwikkelen van de belangrijke levenskwaliteiten, die je nodig hebt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen: aanvaarden, verlangen, hopen, vertrouwen, overgave, liefhebben en vanuit vrijheid willen.


 • Erkenning voor alle dimensies van ons mens-zijn

  Het is van wezenlijk belang om jezelf op alle niveaus van je mens-zijn te leren kennen en vertrouwd mee raken.  Wanneer we uitsluitend een deel van onszelf ontwikkelen- of dat nou lichaam is, of het gevoel en verstand, of het spirituele- dan zou dát niveau te overheersende rol spelen in ons leven.

  Samenwerking

  Wanneer de verschillende aspecten van ons mens-zijn in ons niet erkend worden leiden ze tot een verbrokkeld bestaan, maar wanneer ze samenwerken, worden ze een bondgenoot op onze weg door het leven. Door het samen te laten werken van de verschillende dimensies leren we hun verschillende behoeftes, neigingen, potentie en kracht te herkennen, zodat we bewuste keuzes kunnen maken gebaseerd op wie we zijn in het geheel. We zijn dan in staat om ons vrij te maken van de krachten die ons gewoonlijk overheersen en van we de energie ervan kunnen bundelen in plaats van dat ze ons tegen werken.

  Herstel van eenheid

  In de begeleiding komen daarom alle menselijk dimensies aan bod om de verbinding met jouw lichaam, geest en ziel te herstellen. Dit herstel leidt vaak tot het (opnieuw) ontdekken van je wil, het helder denken, de taal van je lichaam te kunnen verstaan en inzetten, objectief kijken naar je gedachten en gevoelens, opmerken van en samenwerken met de natuur in jou en om je heen, het ontwaken van jouw intuïtie, versterken van je persoonlijkheid, ontdekken van je essentie en haar taal te verstaan.

 • Groei in levenskwaliteiten

  Bovenal leidt het herstellen van de verbinding met je lichaam, geest en ziel tot het ontwikkelen van de belangrijke levenskwaliteiten, die je nodig hebt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen: aanvaarden, verlangen, hopen, vertrouwen, overgave, liefhebben, vanuit vrijheid willen.

   logo-zie-de-mens-Agnes-Domanska

Contact

Agnes Domanska
Psychosociale therapeut en Secure Base Coach

Behandel- en coaching volgens de psychosociale werkwijze.
Voor meer info zie Werkwijze

Praktijkadres

Therapeutisch Activiteiten Centrum
Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam (West)

info@ziedemens.net

Kamer van Koophandel. nr. 66403146

* praktijk is toegankelijk voor invaliden

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag, van 10-17 uur

Tarieven en Praktische info
Algemene Voorwaarden
Privacyregelement
Disclaimer

Formulier