logo-zie-de-mens-Agnes-DomanskaMens word je doordat de ander je ziet.


 • Begeleiding bij levenstransitie

  Transitie betekent letterlijk: “de overgang van de ene fase naar een volgende, een veranderingsproces, een beweging, ontwikkeling van de vorm of stijl naar de andere”.

  De persoonlijke transitie treedt vaak naar aanleiding de zogenaamde breukervaring.

  Breukervaringen

  De breukervaringen hebben met een tijdelijke of levenslange verlies te maken:

  • verlies van je baan
  • ziekte van jezelf of bij een dierbare
  • overlijden
  • psychische klachten
  • verhuizing
  • scheiding

  Maar ook verlies van de hoop, toekomstbeeld, geloof, dromen en plannen kunnen een persoonlijke breukervaring veroorzaken.

 • Rouwgevoelens

  Vaak dienen zich dan ook de rouwgevoelens aan: verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis. Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

  Omwille van de toekomst

  Sommige dingen kunnen misschien niet meer.  De bekende oplossingen werken niet meer en er zijn nog geen nieuwe. Er moet misschien afscheid van iets genomen worden.

  Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maken een transitie mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

  In mijn begeleiding richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn. Om daar een uitdrukking aan te geven, heb ik een Ik-ben-formule ontwikkeld, die de basis vormt voor mijn psychosociale werkwijze.

   


Begeleiding bij levenstransitie

Transitie betekent letterlijk: “de overgang van de ene fase naar een volgende, een veranderingsproces, een beweging, ontwikkeling van de vorm of stijl naar de andere”.

De persoonlijke transitie treedt vaak naar aanleiding de zogenaamde breukervaring.

Breukervaringen

De breukervaringen hebben met een tijdelijke of levenslange verlies te maken:

 • verlies van je baan
 • ziekte van jezelf of familielid
 • overlijden
 • psychische klachten
 • verhuizing
 • scheiding

Maar ook verlies van de hoop, toekomstbeeld, geloof, dromen en plannen kunnen een persoonlijke breukervaring veroorzaken.

Rouwgevoelens

Vaak dienen zich dan ook de rouwgevoelens aan: verwarring, moedeloosheid, woede, verdriet, gemis. Deze gevoelens komen en gaan, vaak door elkaar en op een neer.

Omwille van de toekomst

Sommige dingen kunnen misschien niet meer.  De bekende oplossingen werken niet meer en er zijn nog geen nieuwe. Er moet misschien afscheid van iets genomen worden.

Zowel je levensomstandigheden en jij als persoon maken een transitie mee. Dat vraagt om het aanboren van nieuwe of andere bronnen om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

In mijn begeleiding richt ik mij op alle aspecten van het mens-zijn. Om daar een uitdrukking aan te geven, heb ik een Ik-ben-formule ontwikkeld, die de basis vormt voor mijn psychosociale werkwijze.


‘Je weg vinden
is de weg’Zielzorg: zoeken naar betekenis


De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert. In de verschillende wereldreligies en spirituele stromingen wordt deze taal beleefd en beschreven. Binnen de zielzorg is er ruimte voor existentiële bestaansvragen en verkennen van de antwoorden er op.

De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook aandacht voor het existentiël herstel.

De zielzorg kijkt naar de mens als centraal punt binnen de omstandigheden waarin hij zich op dat moment bevindt. Zielzorg helpt je de stem en de taal van je ziel te leren verstaan en ondersteunt je bij je levensvragen.

Wat is de taal van je ziel

De zielentaal is een fijngevoelig, vaak beeldend spreken van je verlangen en wie je ten diepste bent.
Niet direct waarneembaar, maar  waar je bij kunt komen door middel van de zielzorg. Een stem, die bevindt zich dieper dan je emoties, karakter of fysieke waarnemingen en die verbonden is met het Grote geheel, Universum, God, de Bron, het Leven.

De zielentaal is universeel.
Dat wil zeggen dat de zielentaal gebaseerd is op gelijkwaardigheid en kan zich uitdrukken in de taal van de geloofsovertuiging en de culturele achtergrond van de persoon, maar is daar niet afhankelijk van.

De zielzorg onderschat het lijden niet en neemt het uitermate serieus.
De zorg voor de ziel lost geen lijden op, levert geen kant-en-klare antwoorden op, maar kijkt naar wat dit lijden je in deze situatie of levensfase wil vertellen en brengen. De centrale vraag dus binnen de zielzorg is niet het “waarom”, maar “waartoe”.

Zielzorg verbindt de uiterlijke en innerlijke wereld en gaat dus prima samen met praktische ondersteuning in je dagelijks leven.
Het gaat om jou, met al je behoeften, talenten en gaven om zowel praktisch als innerlijk volledig in het leven te staan.


 • De zielzorg omvat de zorg voor de ziel tijdens je levensloop, waarin de taal van de ziel zich in het dagelijks leven manifesteert. In de verschillende wereldreligies en spirituele stromingen wordt deze taal beleefd en beschreven.

  Binnen de zielzorg is er ruimte voor existentiële bestaansvragen en verkennen van de antwoorden er op. De vragen, zoals wie ben ik, wat voor zin heeft mijn leven of mijn lijden, waar ga ik naar toe,  staan binnen de zielzorg centraal. Daarmee is er dus ook aandacht voor het existentiël herstel.

 • De zielzorg kijkt naar de mens als centraal punt binnen de omstandigheden waarin die zich op dat moment bevindt. Zielzorg helpt je de taal van de ziel te leren verstaan en ondersteunt je bij je levensvragen.

  Wat is de taal van je ziel

  De zielentaal is een fijngevoelig, vaak beeldend spreken van je verlangen en wie je ten diepste bent.
  Niet direct waarneembaar, maar  waar je bij kunt komen door middel van de zielzorg. Een stem, die bevindt zich dieper dan je emoties, karakter of fysieke waarnemingen en die verbonden is met het Grote geheel, Universum, God, de Bron, het Leven.

  De zielentaal universeel.
  Dat wil zeggen dat de zielentaal gebaseerd is op gelijkwaardigheid en kan zich uitdrukken in de taal van de geloofsovertuiging en de culturele achtergrond van de persoon, maar is daar niet afhankelijk van. 
   

  De zielzorg onderschat het lijden niet en neemt het uitermate serieus.  De zorg voor de ziel lost geen lijden op, levert geen kant-en-klare antwoorden op, maar kijkt naar wat dit lijden je in deze situatie of levensfase wil vertellen en brengen.
  De centrale vraag binnen de zielzorg is dus niet, het “waarom, maar “waartoe”.
  Zielzorg verbindt de uiterlijke en innerlijke wereld en gaat dus prima samen met praktische ondersteuning in je dagelijks leven.
  Het gaat om jou, met al je behoeften, talenten en gaven om zowel praktisch als innerlijk volledig in het leven te staan.


logo-zie-de-mens-Agnes-Domanska

Contact

Agnes Domanska

Therapeutisch Activiteiten Centrum
Borgerstraat 102 in Amsterdam

info@ziedemens.net

LI_red

Formulier